TEGENSTELLINGEN


Bij het vak Visuele Expertise kregen we de opdracht om een publicatie en een projectie te maken.  

Om mezelf meer richtlijnen en duidelijkheid te geven ben ik gaan werken vanuit een thema: tegenstellingen. 

Dit project was erg experimenteel. Ik ben verschillende dingen gaan proberen en heb verschillende soorten media gebruikt om tot beeld te komen. 
Ik ben begonnen met de publicatie en met de tegenstelling: zwart-wit.

Ik ben gaan knippen, plakken, schilderen en foto’s gaan maken. Dit werd een beetje te druk.

Ik ben de beelden gaan versimpelen en heb ze digitaal bewerkt waardoor er meer eenheid en rust ontstond.Voor de projectie ben ik bezig geweest met de tegenstelling: heel-stuk. Ik ben gaan experimenteren met knikkers en licht.

Na de experimeten ben ik de projecties gaan bewerken en heb ik er patronen van gemaakt.