CONFLICT KRANT

Het thema bij dit project was: conflicten. Ik wilde iets gaan doen met onleesbare tekst. Het doel van tekst is om informatie over te brengen. Het moet leesbaar zijn, maar als dat niet zo is, dan is dat vervelend en ontstaat er een conflict.


Ik ben begonnen met beeldexperimenten en heb gekeken hoe ik tekst kon bewerken.


Ik wilde de onleesbare tekst ook voor iets gaan gebruiken, er iets mee maken. Ik kreeg het idee om een onleesbare krant te maken. Een krant die je wel herkent als krant maar die je niet kan lezen. De combinatie van kleine wel leesbare stukken en de niet leesbare tekst roept een conflict op.

De afbeeldingen leidden te veel af van de niet leesbare tekst dus heb ik die weggehaald en is dit het uiteindelijke resultaat geworden.