BANKJE

Het thema bij dit project was: Informeren en Navigeren.

De opdracht die we hadden gekregen was om een doelgroep anders te laten navigeren op een bepaalde plek of ruimte.

Voor dit project was ik uitgegaan van de buitenbankjes in het dorp waar ik woon. Ze waren voor mijn gevoel op gekke plekken geplaatst. Ik zag er eigenlijk nooit iemand op zitten.

Mijn doel was om een bankje te ontwerpen dat op zou vallen en dat daardoor mensen er meer gebruik van zouden maken. 


Ik begon dit project met het maken van beeld. Ik ben met verschillende media verschillende vormen en beelden gaan maken die bij mij opkwamen.

Het idee hierbij is dat je eigenlijk niet gaat na denken maar eerst gaat maken en daarna pas kijken wat er is.Van al deze experimenten vond ik deze het interessantst. Ik vond het een leuk idee om het gezellige en knusse van een binnenbank naar buiten te halen. Ook dacht ik dat de combinatie voor een interessant beeld zou zorgen en zo mensen zou aantrekken.

Vanuit mijn digitale experiment ben ik een prototype gaan maken van papier. Zodat ik de verhoudingen kon gaan bepalen en beter wist hoe ik het zou gaan aanpakken.

Toen ik wist hoe ik de bank wilde hebben, ben ik materialen gaan uitzoeken en heb daar nog een paar testjes mee gedaan. Vooral de knik in het hout was een uitdaging.

Na het testen met de materialen ben ik alles gaan samenvoegen tot het uiteindelijke ontwerp van het bankje.