ABN AMRO

Van uit St.Joost waren we als groepje van vijf studenten gekoppeld aan de ABN AMRO. ABN AMRO gaf ons de opdracht om iets te bedenken waardoor we het imago van de bank zou kunnen verbeteren. 

Voor dit project zijn we eerst achtergrond infromatie gaan verzamelen over de ABN AMRO.


Dit project is gericht op klanten klachten van de ABN AMRO. We gingen er vanuit dat als we de klachten verminderden dit een positief effect zou hebben op het imago van de bank.

Na het onderzoek waren we op het idee gekomen om de klanten van de ABN AMRO mee te laten denken met het bedrijf. We wilden de klanten in plaats van klachten te laten melden, ideeën te laten insturen. Ons idee bestond uit twee verschillende varianten: een digitale en een fysieke variant.

Het concept was dat men een idee kon insturen. Het idee zou dan in een lijst komen te staan met meerdere ideeën. Ook kon men ideeën van anderen upvoten of downvoten. Hierdoor werd ervoor gezorgd dat het beste idee boven aan kwam te staan en de minder belangrijke ideeën lager.


Niemand uit ons groepje had ervaring of kennis over het ontwikkelen van een app.

Uiteindelijk heb ik die rol op me genomen en ben ik me gaan verdiepen in Adobe XD en heb een ontwerp gemaakt voor de app.Buiten het project hierboven ben ik nog verder gegaan met het onderwerp ABN AMRO.

Het doel was om iets dynamisch te ontwerpen voor het bedrijf. Ik ben hiervoor uitgegaan van het patroon dat op hun bankpas staat. 

Ik ben eerst fysiek gaan experimenteren en heb dit later gedigitaliseerd en verschillende varianten gemaakt. Ik ben uitgegaan van de onderwerpen waar zij meebezig zijn en heb de kleuren geel en groen hier ook een rol in laten spelen.